วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1


ผ้าซิ่นตีนจก หรือผ้าซิ่นเชิงจก ของชาวบ้านคูบัว เมืองราชบุรี เป็นวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดกันมาในกลุ่มสตรีขาวลาวและไทยโยนกที่อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านคูบัวแห่งนี้เป็นลักษณะคล้ายลายผ้าซิ่นของชาวลับแล เมืองอุตรดิตถ์ และชาวศรีสัชนาลัย เมืองสุโขทัย ที่เรียกว่าลายยกมุก แต่ในบางครั้งก็เป็นการทอแบบมัดหมี่ผสมเช่นเดียวกับชาวอิสาน