วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สารส่งถึงพี่สาว

ได้ไปติดต่อหลวงพ่อวัดหลุมดินแล้วท่านให้ตั้งชื่อเอาเองตามความเหมาะสมกับสภาพสถานที่นั้น ๆ

ให้อักษรขั้นต้นด้วย ป ผ พ ภ ม ส ษ ศ รุจิราจึงเสนอเจ้ว่าชื่อ SAWATDEE FOOD เพราะฝรั่งอ่านแล้วคงรู้ว่าเป็นร้านของคนไทย และถือว่าเป็นการขึ้นต้นด้วยตัว ส พระท่านว่าดวงคนนี้น่าจะขายเครื่องดื่มประเภทของเมาแบบปรุงหลายรส แต่รุจิราไม่เห็นด้วยนะเพราะกลัวจะเป็นมิจฉาอาชีวะ ทำไมพระจึงแนะนำอย่างนี้นะ

กลับมาตรวจดูที่ Mail ของตนเองปรากฏว่าไม่พบเลยพิมพ์เข้า HomePage ของตนเองเก็บไว้เลยเพราะกลัวเรื่องจะหาย

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1


ผ้าซิ่นตีนจก หรือผ้าซิ่นเชิงจก ของชาวบ้านคูบัว เมืองราชบุรี เป็นวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดกันมาในกลุ่มสตรีขาวลาวและไทยโยนกที่อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านคูบัวแห่งนี้เป็นลักษณะคล้ายลายผ้าซิ่นของชาวลับแล เมืองอุตรดิตถ์ และชาวศรีสัชนาลัย เมืองสุโขทัย ที่เรียกว่าลายยกมุก แต่ในบางครั้งก็เป็นการทอแบบมัดหมี่ผสมเช่นเดียวกับชาวอิสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2

วัดขนอน เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง เขตตำบล สร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทย การเล่นหนังใหญ่มานานนับร้อย ๆ ปี ปัจจุบันงานอนุรักษ์และสืบสานหนังใหญ่แห่งวัดขนอนได้มีการกระทำกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา หนังใหญ่ถือเป็นศิลปะพื้นบ้านที่เก่าแก่มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และได้ถูกกระแสวัฒนธรรมอื่นที่เก่นกว่าบดบังศิลปะของชาติประเภทนี้ไป แต่บังเอิญที่วัดขนอนแห่งนี้ได้มีผู้ที่รักคุณค่าของศิลปะระพื้นบ้านโบราณของไทย จึงได้ช่วยกันอนุรักษ์และเก็บรักษางานศิลปะนี้เอาไว้ และได้มีการเผยแพร่ จนเป็นที่รู้จักกันเกือบทั่วไปในปัจจุบัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3

โอ่งมังกรและเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตจากดินคุณภาพดีในราชบุรี นอกจากโอ่งลายมังกร ยังมีเครื่องปั้นดินเผาสำหรับตกแต่งบ้านอีกมาก โรงงานและร้านค้าอยู่ในตัวเมืองราชบุรี จำนวนมากกว่า ๔๐ แห่ง
นายจือเหม็ง แซ่อึ้ง เป็นชาวจีนโพ้นทะเล ที่มาเมืองไทย เมื่ออายุ ๒๓ ปี นายจือเหม็ง สนใจงานศิลปะ เครื่องปั้นดินเผา มาตั้งแต่เด็ก เป็นคนบุกเบิก ทำอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผา ที่จังหวัดราชบุรี และทำให้ เครื่องปั้นดินเผา ของจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะโอ่งมังกร มีชื่อเสียง ไปทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551

ทดลองวิทยายุทธ


น.ส.รุจิรา นิลเพชร์พลอย